Večina napovedi se ni najbolj uresničila

21.12.2018 ob 12:05

Čeprav smo v leto 2018 vstopili s praktično enotnimi mnenji o nadaljevanju močne in sinhrone globalne gospodarske rasti, lahko ob zaključku leta ugotovimo, da se napovedi niso najbolj uresničile. Okrevanje se je sicer nadaljevalo, vendar so se začele kazati vse večje razlike med posameznimi regijami. Nekateri vodilni kazalniki so se že sredi leta začeli poslabševati, priča smo bili tudi prvim negativnim revizijam globalne rasti. Ob koncu leta lahko za posamezne države že ugotovimo, da so tehnično že blizu recesije, to je dve zaporedni četrtletji z negativno gospodarsko rastjo. Na negativen sentiment so pomembno vplivala tudi geopolitična tveganja, ki so zaradi izrednih makroekonomskih razmer v prvi polovici leta še ostala nekoliko v ozadju. Poleg običajnih tem so letos najbolj odmevale grožnje s trgovinskimi vojnami, ki jih je spodbudila ameriška administracija s protekcionističnimi ukrepi. Najpomembnejše centralne banke so nadaljevale postopno normalizacijo monetarne politike, kar pri vlagateljih tudi ni bilo najbolje sprejeto. Podjetniški sektor globalno gledano še vedno izkazuje izjemne rezultate, vendar spričo napovedi o postopnem upočasnjevanju rasti že beležimo negativne revizije glede napovedanih rezultatov v prihodnjem letu. Od konca poletja tako na delniških trgih večinoma beležimo negativen trend, močno se je povečala nihajnost, med posameznimi sektorji pa so po dolgem času v ospredje prišli neciklični sektorji.

 

Kaj lahko pričakujemo v prihodnjem letu? Večina analitskih hiš se strinja, da lahko še naprej pričakujemo solidno, morda celo nadpovprečno gospodarsko rast vseh pomembnejših gospodarstev. Stopnje rasti se resda upočasnjujejo, vendar tveganje recesije ostaja zmerno. Nadaljevala se bo sicer divergenca v uspešnosti med posameznimi državami, tudi monetarna politika bo ostala bolj restriktivna. Zmanjševanje obsega bilanc centralnih bank utegne zmanjšati likvidnost ter povečati nihajnost na trgih. Poglavitna tveganja se še naprej izkazujejo v nadaljevanju protekcionističnih ukrepov posameznih držav, neurejenem odhodu Velike Britanije iz EU in ohlajanju kitajskega gospodarstva.

 

Gašper Dovč, Triglav Skladi

Komentar