KD skladi so zdaj Generali Investments

9.9.2019 ob 13:35

Družba KD Skladi, prva slovenska družba za upravljanje, je v letošnjem letu postala del mednarodne skupine Generali in znotraj nje del družine družb za upravljanje Generali Investments. Vse prednosti dosedanjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati pa se odpirajo vrata in dostop do vseh globalnih virov in trgov, ki jih ponuja ena najbolj uveljavljenih in priznanih mednarodnih finančnih skupin. Generali je ena največjih mednarodnih zavarovalnih skupin, Generali Investments pa tudi eden večjih evropskih upravljalcev premoženja.

 

Kaj to pomeni za vas?

 

Družba KD Skladi se bo preimenovala v Generali Investments. S spremembo imena družbe se bodo spremenila tudi imena krovnega sklada in njegovih podskladov, torej vaših naložb. Skladno s preimenovanjem se bo zamenjal tudi logotip družbe, imena poslovalnic, spletne strani in spletne poslovalnice. Vse ostalo, predvsem upravljavci KD Skladov, ostaja enako.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. je zdaj Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., KD Skladi, d.o.o. pa Generali Investments d.o.o.

 

              SKLADI                                                      NOVO IME

 

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad             Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

KD Rastko, evropski delniški sklad             Generali Rastko Evropa, delniški 

KD Bond, obvezniški - EUR                       Generali Bond, obvezniški - EUR

KD MM, sklad denarnega trga – EUR          Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov         Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

KD Balkan, delniški                                   Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

KD Novi trgi, delniški                                 Generali Novi trgi, delniški

KD Surovine in energija, delniški                 Generali Surovine in energija, delniški

KD Tehnologija, delniški                             Generali Tehnologija, delniški

KD Vitalnost, delniški                                 Generali Vitalnost, delniški

KD Indija – Kitajska, delniški                       Generali Indija – Kitajska, delniški

KD Latinska Amerika, delniški                     Generali Latinska Amerika, delniški

KD Vzhodna Evropa, delniški                      Generali Vzhodna Evropa, delniški

KD Dividendni, delniški                               Generali Dividendni, delniški

KD Amerika, delniški                                  Generali Amerika, delniški

KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR       Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR

 

 

 

 

 

Komentar