Nafta, nafta, nafta

28.4.2020 ob 17:40

Padcem je poleg objav zaslužkov podjetij v prvem kvartalu leta 2020 botroval predvsem padec cen nafte. V ponedeljek so bili tako prodajalci Zahodnoteksaške nafte kupcem terminskih pogodb pripravljeni plačati več kot 37 dolarjev za sodček nafte. Cena je ponovno zrasla nad 0 v torek. Znotraj indeksa S&P 500 so na tedenskem nivoju, kljub prej napisanemu, dobro delovale delnice naftnih podjetij, slabše pa so delovale delnice tistih iz sektorja osnovnih potrošnih dobrin, financ in komunalnih storitev.

 

Delnice manjših podjetij so v tem tednu delovale bolje kot delnice velikih. V ZDA so napovedali tudi nov paket pomoči vreden 484 milijard za posojila majhnim podjetjem. Vlagatelji na eni strani pozitivno reagirajo na potencialno ponovno odprtje gospodarstva v ZDA, na drugi strani pa obstajajo zadržki in skrbi glede možnosti za novi val okužb. Makroekonomski podatki so v prejšnjem tednu kazali pričakovano upočasnjevanje gospodarstva. Tako podatki iz nepremičninskega trga kažejo, da je prodaja obstoječih bivalnih nepremičnin padla na najnižje nivoje v zadnjem letu. Brezposelnost v ZDA se je v tem času povzpela na 26 milijonov, a vlagatelji so pozitivno reagirali na zmanjševanje števila novih brezposelnih. Po eni strani podatki o gospodarski aktivnosti sicer kažejo pričakovano šibko sliko gospodarstva v ZDA. Na drugi strani pa so se naročila osnovnih kapitalskih dobrin malenkost zvišala, kar je pozitivno presenetilo vlagatelje. 

 

Delniški trgi v Evropi so prav tako beležili padec tečajev. Na eni strani so k temu pripomogle cene nafte na drugi strani pa tudi nezmožnost voditeljev EU, da bi se dogovorila za pakete fiskalnih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Tako so na eni strani že sprejeli 480 milijard težak paket za pomoč gospodarstvom EU in se strinjali da je potrebno ustanoviti poseben "sklad za pomoč" niso pa se poenotili o velikosti tega sklada in njegovemu načinu delovanja. Jedro spora ostaja vprašanje ali bo pri sredstvih, ki jih bo gospodarstvom posredoval sklad za posojila ali za nepovratne sredstva. Hkrati je tudi Evropska Centralna Banka napovedala nove ukrepe za pomoč gospodarstvom EU. Makroekonomski podatki kažejo pričakovano šibkost gospodarske aktivnosti v EU. Podatki tako kažejo, da bi EU utegnila utrpeti 7.5 odstotno krčenje svojega gospodarstva. Padec tečajev so beležile tudi delnice na Ljubljanski borzi. 

 

Padec tečajev so beležili tudi delniški indeksi na Kitajskem. Uradni podatki iz Kitajske tako kažejo, da je z delom že nadaljevalo 97 odstotkov večjih industrijskih obratov, več kot polovica pa jih je delovala preko 80 odstotki zmogljivosti. Skrb vlagateljem pa povzroča dejstvo, da se je organ, ki je zadolžen za zaščito vlagateljev na kitajskih borzah, sestal dvakrat v 10-ih dneh, zaradi česar se vlagatelji sprašujejo, ali so odkrili kakšno nepravilnost, kot bi lahko bilo skrivanje izgub povezanih s koronavirusom s strani kitajskih podjetij. Dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu pa je sprejela tudi centralna banka na Kitajskem. Za več stimulativnih ukrepov pa so se zavzeli tudi drugi visoki predstavniki oblasti na Kitajskem. 

 

Gospodarstva po svetu tako v času pandemije novega koronavirusa tako kažejo mešano sliko. Za vlagatelje pa je pomembno, da ohranimo mirno kri in odločitve sprejemamo skladno s svojim časovnim horizontom in sposobnostjo sprejemanja tveganja. 

 

IME INDEKSA

TEDENSKI PREMIK

S&P 500

         - 1,9%         

Dow Jones

- 1,3%

Stoxx 600

- 0,8%

Shanghai Composite Index

- 1,1%

SBI TOP

- 3,8%

Nafta

- 31,6%

 

Anže Šarabon
Vodja alternativnih naložb in osebni finančni svetovalec
Komentar