Delitev delnic, ki so prerasle možnosti vlagateljev

8.9.2020 ob 10:40

Pretekli teden je bila med odmevnejšimi dogodki nedvomno realizirana delitev delnic dveh tehnoloških gigantov – Appla in Tesle.

 

Zaradi nore rasti teh delnic v preteklih mesecih je nominalna cena ene delnice v dolarjih presegla raven, ko se mali investitor odloči za nakup ene delnice. S cepitvijo v razmerju 5 : 1 (Tesla) oz. 4 : 1 (Apple) je delnica spet bolj zanimiva za segment malih vlagateljev, ki tako močno okrepijo povpraševanje.

 

Statistični podatki namreč kažejo, da se je v mesecih, zaznamovanih z novim koronavirusom, oziroma med epidemijo močno povečalo število odprtih trgovalnih računov med mlajšimi malimi vlagatelji. Ljudje so bili doma, internet ter družabni mediji so bili tako rekoč edina vez z zunanjim svetom – in mlajša generacija si je zapolnila dneve tudi tako, da so se prvič podali v svet kapitalskih trgov.

 

Vsekakor blagovne znamke, kot so Tesla, Apple, Facebook, Amazon, Google, v očeh mlajših investitorjev predstavljajo popolnoma drugačne asociacije, kot jih pomenijo "tradicionalna" stara industrijska podjetja – in seveda se tudi tukaj deloma skriva odgovor na vprašanje, zakaj so imela v zadnjih mesecih ta tehnološka podjetja tako silovito rast.

 

Tako je podjetje Tesla 11. avgusta napovedalo cepitev delnice v razmerju pet novih delnic za eno staro, zaradi česar je delnica podivjala – v manj kot mesecu dni je zrasla za več kot 80 odstotkov, šele v zadnjih dneh lahko spremljamo manjši tehnični popravek. Razlog za nekaj več kot 10-odstotni padec v zadnjih dneh je predvsem v novici, da je eden od večjih institucionalnih lastnikov prodal večji paket delnic družbe. Odprodaja je delno verjetno posledica zakonskih omejitev posameznih skladov z vidika izpostavljenosti do posameznega izdajatelja. Kljub temu se je zaradi rasti cene delnice njihov relativni delež v celotnem portfelju povišal.

 

Večje premike delnice lahko šele pričakujemo z uvrstitvijo delnice v prestižni indeks S&P500 – ta posnema gibanje 500 večjih ameriških podjetij. Tesla je namreč izpolnila še enega od zadnjih pogojev za uvrstitev v indeks – in to je poslovanje z dobičkom.

 

Uvrstitev v indeks niti ne bo imela toliko vpliva z vidika ugleda, bolj bo zanimiv cenovni vpliv, ki ga bo povzročila vključitev delnice Tesle. Na gibanje indeksa je vezano ogromno finančnih produktov – tako vzajemnih skladov, skladov ETF, izvedenih finančnih instrumentov, ki zasledujejo oz. posnemajo gibanje tega indeksa.
V S&P 500 imajo posamezne delnice uteži glede na tržno kapitalizacijo celotnega podjetja in s prihodom takega "giganta" v indeks se karte izrazito premešajo.

 

Ena od posledic bodo preoblikovanja posameznih portfeljev oz. skladov v smislu, da bodo upravljavci premoženja verjetno dokupovali delnice Tesle in zmanjševali delež delnic, ki se jim je s prihodom Tesle v indeks znižala relativna zastopanost. Seveda je del te pretekle rasti cene delnice Tesle tudi posledica tega pričakovanja – mnogi upravljavci si želijo "prehiteti" trg in so seveda kupili delnice že pred formalno uvrstitvijo v indeks.

 

 

 

Janez Javornik, Triglav Skladi

 

 

Komentar