Prvaki so lahko donosni še naprej

24.9.2020 ob 14:40

Rast na delniških trgih, ki smo ji priča v zadnjih mesecih, je posledica izboljšanja gospodarske slike, ki je v veliki meri rezultat vladnih ukrepov in ukrepov centralnih bank. Pomemben dejavnik je vsekakor tudi dejstvo, da se je svet sprijaznil s tem, da je covid-19 resen problem, ki bo prej ko slej rešen s pomočjo zdravil, cepiva ali prekuženosti.

 

Situacija na delniških trgih je jasno pokazala, da so najbolj odporna podjetja, ki gradijo svoje poslovanje na tehnološkem razvoju, imajo konkurenčne prednosti ter se osredotočajo na rast. Ključno vprašanje za marsikoga je, ali so lahko delnice podjetij prvakov prvih devet mesecev letošnjega leta temelj donosnega portfelja tudi v prihodnje?

 

Moj odgovor je jasen in kratek: da. Mislim, da je dolgoročno razmišljanje osnova za uspešno investiranje. S tega vidika je treba gledati na strukturo investicijskega portfelja ob upoštevanju večletnega časovnega horizonta.
Z drugimi besedami, treba je iskati podjetja, ki so sposobna generirati visoko rast rezultatov poslovanja v naslednjih petih do desetih letih. Covid-19 bo gotovo imel opazne socialno-ekonomske posledice, vendar mislim, da se smer razvoja sveta ne bo spremenila, temveč se bo kvečjemu pospešila. Podjetja, kot so Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba, Tencent, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor, so že dokazala, da so dovolj inovativna in pogumna ter da znajo izkoristiti trende, kot so digitalizacija človeške družbe, rast potrošnje, upoštevanje dejavnikov ESG in pospešen tehnološki razvoj.

 

To ne pomeni, da so delnice omenjenih podjetij imune za nihaje na delniških trgih. V primeru objave novice, da je eno od cepiv, ki so trenutno v fazi razvoja, potrjeno kot učinkovito, bodo v kratkoročni perspektivi relativno gledano največjo rast dosegle delnice podjetij, ki so zaradi pandemije covida-19 pod največjim pritiskom.
Sprijazniti se je treba s tem, da ni vlagateljev, ki bi dosegali konstantno rast vrednosti investicijskega portfelja.

Obdobja volatilnosti lahko pomaga preživeti sprememba v miselnosti: ne trgujmo z delnicami, temveč disciplinirano investirajmo v podjetja. Kako se bo gibala cena delnice posameznega podjetja prihodnji dan, teden, mesec ali leto, niti ni tako pomembno, dokler imamo vlagatelji argumente, da lahko to podjetje dosega visoko rast. Če se prehitro odzovemo na dnevne dogodke, se lahko namreč zgodi, da namenimo posameznim drevesom toliko pozornosti, da izgubimo pogled na gozd.

 

Kriza, ki jo je povzročil covid-19, vsekakor ni zadnja. Stabilnost ni nekaj, kar je značilno za delniške trge. Vendar se lahko negativen vpliv na investicijski portfelj zmanjša, če se kot vlagatelji osredotočimo na podjetja, ki že zdaj poskušajo pri poslovanju upoštevati in izkoristiti prihodnji razvoj sveta.

 

Alexandr Gutirea, Triglav Skladi

Komentar