Kako modro je staviti na razvijalce cepiva zoper koronavirus?

12.11.2020 ob 11:35

Novice v povezavi z odkritjem cepiva ali zdravila imajo seveda velik vpliv na cene delnic podjetij, ki kakorkoli sodelujejo v tem procesu. A ker je z izidom povezana precejšna negotovost, je hkrati povečana tudi nihajnost cen delnic teh podjetij.

 

Dobre novice o napredku razvoja cepiva Pfizerja in BioNtecha so ne le dale zalet omenjenima delnicama, ampak na dan novice povzročila enega najboljših borznih dni letos. Se je pa navdušenje nad delnico Pfizerja po prvotnem skoku za približno 15 odstotkov kmalu umirilo, delnica je namreč proti koncu tedna kotirala le še pet odstotkov nad vrednostjo pred razkritjem in pri ceni, ki je za dva odstotka nižje kot konec lanskega leta. Kako smiselno je potemtakem staviti na razvijalca cepiva?

 

Najprej povejmo, da omenjeni družbi nista edini, za katere vlagatelji verjamejo, da sta na dobri poti do odkritja rešitve zoper koronavirus. Po zadnjih podatkih sledilnika razvoja cepiva časnika New York Times raziskovalci razvijajo 50 različnih cepiv, ki so že v klinični fazi razvoja, ter 87 cepiv v predklinični fazi. Nekatere skupine oziroma podjetja so z razvojem dlje, odziv vlagateljev pa precej različen. Ta je le deloma pogojen z oceno možnosti uspeha, na ceno delnice vpliva tudi učinek, ki bi ga morebitna odobritev cepiva imela na poslovanje posameznega podjetja.

 

Vlagatelji veliko možnosti pripisujejo podjetju Moderna, ki je že marca objavilo obetajoče predklinične rezultate, sredi poletja pa začelo testiranje na večjem številu prostovoljcev. Tržna vrednost podjetja se je letos skoraj potrojila, saj bi morebitna monetizacija cepiva korenito spremenila uspešnost poslovanja podjetja. Gre namreč za majhno podjetje, v lanskem polletju so prihodki podjetja precej upadli in so znašali le 60 milijonov evrov, zabeležilo je tudi veliko izgubo. Podobno daleč so z razvojem tudi nekatera večja farmacevtska podjetja, na primer AstraZeneca, katerih vrednost pa se zaradi njihove velikosti ni pomembneje spremenila.

 

 

Farmacija kot celota velja za defenzivni sektor, zaradi česar se v času negativnega trenda na finančnih trgih pogosto izkaže bolje kot drugi sektorji. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da so podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo, med pandemijo poslovala nadpovprečno. To še zlasti velja za največja podjetja iz dejavnosti. Je pa sektor precej heterogen in se podjetja razlikujejo tako po dejavnosti, ki jo opravljajo, kot tudi po izdelčnem oziroma storitvenem spletu.

 

Podjetja se razlikujejo tudi po velikosti in finančnem položaju, zato je imela pandemija na posamezna podjetja različen vpliv. Ustavitev javnega življenja ter obremenitev zdravstvenega sistema s pacienti, okuženimi s SARS-CoV-2, je namreč pomenila tudi zmanjšanje obsega drugega, predvsem nenujnega zdravljenja. To so še zlasti občutila podjetja iz lepotne in športne medicine, tudi ortopedije. Zaradi manjšega obsega storitev običajnega zdravljenja so slabše poslovali tudi izvajalci medicinskih storitev, ki so se poleg tega spopadali še s povišanimi stroški zaradi zagotavljanja previdnostnih ukrepov. Vlagatelji so z veliko previdnosti spremljali tudi poslovanje podjetij, katerih rast temelji predvsem na novih izdelkih. Pričakovali so namreč, da bodo ta podjetja zaradi nezmožnosti neposrednega trženja novih izdelkov poslovala slabše kot sicer. Objavljeni rezultati kažejo, da je bila skrb nekoliko pretirana.

 

Ko je spomladi postalo jasno, da se bo skoraj ves razviti svet s pandemijo spopadel z ustavitvijo javnega življenja, smo v portfelju sklada Triglav Zdravje in farmacija najprej povečali delež največjih podjetij iz dejavnosti ter podjetij z močnimi bilancami. Čeprav smo jim v običajnih časih precej naklonjeni, smo zmanjšali delež podjetij z novimi in inovativnimi izdelki. Od poletja pa smo postopoma vključevali podjetja, ki imajo od trenutnih razmer neposredne koristi. Tako smo povečali izpostavljenost do proizvajalca zdravila remdisivir Gilead Sciences, farmacevtskega podjetja AstraZeneca, ter proizvajalcev testov Abbott Laboratories in Thermo Fisher Scientific.Malim vlagateljem nakupe posameznih delnic zgolj zaradi špekulacij o odkritju cepiva odsvetujemo. Zanje je namreč primernejša širša razpršitev naložb, tako geografsko kot sektorsko. Kot dopolnilo naložbam pa je seveda primeren tudi sklad, ki je usmerjen predvsem v naložbe iz zdravstva in farmacije. Podjetja iz dejavnosti namreč glede na globalne trende ponujajo stabilno rast tako kratko- kot tudi na nekoliko dolgoročno.

 

Gašper Dovč, Triglav Skladi

 

Komentar