Furs: kriptovalute so premično premoženje!

26.2.2018 ob 14:35

Finančna uprava RS (Furs) kriptovalute za namene dohodnine obravnava kot premično premoženje.

 

Nova pravila...

 

 

Tako se lahko dohodek posameznika, ki izvira iz trgovanja s kriptovalutami, šteje kot dohodek iz dejavnosti, ki je tudi obdavčen. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, se mora vpisati v poslovni register.

 

Dohodek, ki ga je posameznik ustvaril s trgovanjem s kriptovalutami, se tako, če je dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, šteje kot dohodek iz dejavnosti. Bistveni elementi so pri tem neodvisnost, samostojnost in trajnost, kar pomeni, da gre za opravljanje dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter ob lastnem riziku. Pri trajnosti pa ne gre za enkraten posel ali za občasne, nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost.

 

Če intenzivno trgujete, se morate vpisati v poslovni register!

 

Ko posameznik doseže določen obseg poslovanja s kriptovalutami, mora registrirati ustrezno dejavnost oz. ustrezno prilagoditi status, pri čemer pa se izpolnjenost teh pogojev presoja po sami vsebini in v vsakem konkretnem primeru posebej, so poudarili na finančni upravi. Od tam naprej veljajo pravila za samostojne podjetnike, tudi na davčnem področju.

 

Postavlja se tudi vprašanje, kaj v primeru trgovanja s kriptovalutami sploh šteje kot davčna osnova od dohodka iz dejavnosti. Na Fursu v zvezi s tem pojasnjujejo, da gre za "dobiček, ki se ugotovi kot presežek prihodkov nad odhodki, pri čemer se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni po računovodskih pravilih, če zakon o obdavčenju ne določa drugače". Za poslovanje s kriptovalutami zakon o obdavčenju ne določa posebne obravnave, so še dodali.


Pravna varnost

 

Furs sicer področje kriptovalut, tako rudarjenje kot tudi trgovanje na borzah, spremlja in analizira v okviru nadzora elektronskega poslovanja in tako glede na obstoječo davčno obravnavo analizirajo potencialna davčna tveganja. Na podlagi teh ugotovitev se Furs odloča o nadaljnjih aktivnostih. Vendar je takšna obravnava v primeru trgovanja z valutami sporna z vidika zagotavljanja pravne varnosti, saj v odsotnosti pravne prakse posamezniki težko vnaprej ocenijo, ali z vidika države opravljajo dejavnost ali ne.


Postavlja se tudi vprašanje smiselnosti obravnavanja upravljanja z lastnim finančnim premoženjem kot dejavnosti. Normalno je namreč, poudarjajo nekateri pravniki, da posameznik s svojimi prihranki upravlja oziroma gospodari. Pri prodaji in nakupu kriptožetonov ne gre za dejavnost, ampak za ustvarjanje izgube oz. dobička, torej prej za kapitalski dobiček, ki pa je obdavčljiv le, če ga kot takega izrecno opredeljuje zakon, menijo nekateri. (vir: STA)

Komentar