Tudi vlagatelji morajo za uspeh razmišljati inovativno

1.3.2021 ob 12:25

Ena od posebnosti leta 2020 so gotovo visoki donosi delnic podjetij z višjimi stopnjami rasti prihodkov in čistih dobičkov (globalni delniški indeks MSCI World Growth je v preteklem letu, merjeno v evrih in ob upoštevanju dividend dosegel 23,3-odstotni donos).

 

Hkrati lansko leto ni bilo ravno uspešno za delnice podjetij, ki imajo ugodnejše kazalnike vrednotenj (globalni delniški indeks MSCI World Value je v preteklem letu, če merimo v evrih in upoštevamo dividende, izgubil 8,5 odstotka vrednosti).

 

V zadnjih mesecih se vse več vlagateljev sprašuje, ali je smiselno povečati izpostavljenost do podjetij, katerih delnice imajo nižja vrednotenja. Med argumenti za nakup so, na primer, zgodovinsko gledano visoka vrednotenja delnic podjetij z višjimi stopnjami rasti, pričakovana rast obrestnih mer, pričakovana normalizacija razmer na področju epidemije covida-19 in predvidljivejša gospodarska slika.

 

Torej, vprašanje je naslednje: Ali je sedaj čas za nakup podjetij z nižjimi vrednotenji ter prodajo podjetij z višjimi napovedmi analitikov? Nekateri bi celo rekli, da je to zelo pomembno vprašanje. Ampak, ali je to res? Ali je mogoče, da je informacijska vrednost cenovnih kazalnikov in napovedi analitikov nižja, kot si mislimo?

Treba se je sprijazniti, da živimo v dobi zelo hitrih in nenadnih sprememb tako na tehnološkem kot tudi na družbenem področju. To pomeni, da se je povečala verjetnost tako skrajno negativnih kot tudi skrajno pozitivnih scenarijev. Popolnoma mogoče je, da bo propadlo podjetje, ki stabilno posluje več desetletij. Po drugi strani je povsem realno, da bo podjetje z visokimi napovedmi rasti doseglo desetkrat višjo rast.

Dejstvo je, da je prihodnost velikih in trenutno še vedno pomembnih segmentov svetovnega gospodarstva precej bolj zamegljena kot pred desetimi ali dvajsetimi leti. Dolgoročni obstoj naftnih podjetij je ogrožen zaradi razvoja tehnologije na področju električnih baterij in družbenih pritiskov na podjetja, ki onesnažujejo okolje.

 

Prihodnost podjetij, ki upravljajo trgovske centre, je negotova zaradi hitre rasti prodaje po spletu. Banke so prisiljene iskati odgovor na vprašanje, kako se boriti s podjetji, ki lahko s sodobnimi tehnologijami in dostopom do podatkov o vedenju ljudi oblikujejo inovativne in za stranke privlačne finančne produkte. Veliko podjetij, ki niso pripravljena inovirati in poslušati svojih strank bo, na žalost, propadlo ali pa jih bodo prevzeli uspešnejši tekmeci, in to ne glede na nižja vrednotenja ali visoke napovedi analitikov.

 

Vlagatelji, če želijo biti uspešni, morajo biti pripravljeni razmišljati inovativno in imeti daljši naložbeni horizont. Vsekakor je koristno tudi razmišljanje zunaj okvirov cenovnih kazalnikov in napovedi analitikov ter oblikovanje lastnih ocen prihodnje rasti tako rezultatov poslovanja podjetij kot tudi cen delnic teh podjetij.

 

Alexandr Gutirea, Triglav Skladi

 

Komentar