Kako gre družbeno odgovorno vlaganje z roko v roki z donosi?

22.4.2021 ob 11:25

Ne samo že sprejete in obetajoče spremembe na regulatorni ravni, tudi zahteve vlagateljev, tako malih kot institucionalnih, po takih produktih so vse večje. Fundacija US SIF in Deloitte ocenjujeta, da bo do leta 2025 v ZDA kar 50 odstotkov profesionalno upravljanih sredstev naloženih v družbeno odgovornih naložbah. Globalno gledano je po deležu družbeno odgovornih naložb v ospredju Evropa, za katero pričakujemo, da bo to prednost zadržala tudi v prihodnje.

 

Družbena odgovornost za ceno donosov? Mar res?

 

Kljub zmotnemu prepričanju nekaterih vlagateljev, da družbena odgovornost pride s ceno manjših donosov, to ne drži. Donosnost družbeno odgovornih naložb v splošnem ne zaostaja za naložbami, ki niso opredeljene kot take. Čeprav lahko pri pregledu strokovne literature najdemo tudi nekatere raziskave, ki trdijo nasprotno, pa je to predvsem posledica nepoenotenih standardov, katere naložbe se uvrščajo med družbeno odgovorne. V splošnem pa velja, da se ni treba odločati med družbeno odgovorno naložbo ali donosom.

 

K družbeno odgovornemu vlaganju pristopamo podobno kot pri drugih skladih. Glavna razlika je v tem, da nabor naložb predhodno zožimo in vanj vključimo le najboljša podjetja na področju družbene odgovornosti. Pri tem si pomagamo z ocenami družbene odgovornosti zunanjih ocenjevalcev podjetij. Med možnimi naložbami nato poiščemo sektorje in podjetja, ki imajo po našem mnenju najboljše možnosti za dolgoročno rast. Na skladu Triglav Zeleni se tak pristop kaže v večji zastopanosti delnic iz informacijske tehnologije in telekomunikacijskih storitev. Tako da tudi naši največji stavi prihajata iz teh dveh sektorjev. Na skladu Triglav Zeleni smo tako najbolj izpostavljeni do delnic podjetja Go-ogle in Microsoft. Po drugi strani pa imamo potehtano pozicijo v sektorju energija in oskrba.

 

Kaj smo kupovali?

 

V zadnjem času smo dokupovali delnice podjetja Tesla. Po korekciji v marcu smo povečali število delnic, saj kljub sorazmerno visokim vrednotenjem vidimo v podjetju kar nekaj segmentov, po zaslugi katerih se močno razlikuje od konkurence in ki bodo v prihodnosti prispevali k večjim prihodkom in dobičkom. Hkrati z začetkom cepljenja smo kupili delnice podjetja Welltower, ki je močno izpostavljeno do segmenta upokojenskih domov in oskrbovanih stanovanj v ZDA, saj smo predvidevali, da bo to eno izmed področij, ki bo doživelo hiter odboj. Dodatno smo konec prejšnjega leta zaradi pričakovanega povečanja zahtevanih donosov obvezniških naložb kupovali tudi delnice bank, konkretno banke Standard Chartered.

 

Pogled naprej

 

Kljub skrbi, da so družbeno odgovorne naložbe precenjene v primerjavi s preostalimi naložbami, so ti strahovi neupravičeni in ne odsevajo realnih razmer ter priložnosti posameznih podjetij. Kot sledi iz prej opisanih naših največjih izpostavljenosti, vidimo za tekoče četrtletje naložbene priložnosti predvsem v informacijski tehnologiji, telekomunikacijskih storitvah in trajnih dobrinah. Po drugi strani pa bi priporočali manjšo zastopanost oskrbe, energetike in potrošnih dobrin. Ker so med družbeno odgovornimi delnicami velikokrat podjetja, ki izkazujejo močno bilanco, imajo bolj predvidljive prihodke ter večje marže, so družbeno odgovorne naložbe dobra izbira tudi v primeru korekcije na delniških trgih.

 

Prihodnost družbeno odgovornega vlaganja

 

Za prihodnost družbeno odgovornega vlaganja se nam ni treba bati. Kot že rečeno, je zanimanje za to med vlagatelji precejšnje – v letu 2019 se jih je za tovrstne naložbe zanimalo kar 85 odstotkov, kar je 14 odstotnih točk več kot leta 2015. Raziskave kažejo, da je zanimanje za nefinančni vpliv vlagateljev pri mlajših generacijah veliko pomembnejše, kot je pri starejših generacijah. Druga pomembna skupina, ki pri naložbenih odločitvah močno upošteva družbeno odgovorne dejavnike, pa so ženske. Bank of America je v svoji analizi ugotovila, da so družbeno odgovorni dejavniki pri vlaganju pomembni za 64 odstotkov vseh žensk in za 87 odstotkov vseh milenijcev, ki vlagajo. Na tretjem mestu pa so se znašli zelo premožni posamezniki.

Vsa ta dejstva nakazujejo na še pomembnejšo vlogo družbeno odgovornega vlaganja v prihodnosti, kar se bo po našem mnenju pokazalo tudi v pozitivnih donosih teh naložb.

 

Vid Pajič, Triglav Skladi

 

Komentar