Delniški trg napoveduje rast realnih gospodarstev

21.4.2021 ob 10:25

Za nami je donosno četrtletje, pravzaprav eno donosnejših v zadnjih desetletjih. Delnice razvitih trgov so zrasle za približno deset odstotkov, spet bolj kot ne na ramenih ameriških naložb, ki so bile za evrske vlagatelje donosne tudi zaradi apreciacije dolarja.

 

Najdonosnejši segment delnic so bile sicer delnice malih podjetij, ki so v ZDA povprečno zrasle celo za več kot 15 odstotkov. Razmere na obvezniških trgih so bile nekoliko drugačne, zaznamovala jih je rast zahtevanih donosnosti državnih obveznic, kar je negativno vplivalo na cene omenjenih naložb. Evrske državne obveznice so se tako znižale za okoli dva odstotka.

 

Prihaja močno okrevanje gospodarstva

 

Pregovorno kapitalski trgi napovedujejo prihodnje dogodke v realnem sektorju, in sodeč po zadnjem obdobju, je pred nami močno okrevanje gospodarske aktivnosti, ki bo tudi zaradi covida-19 doseglo zapostavljene kotičke. Številne makroekonomske napovedi pa tudi napovedi poslovanja podjetij so se v preteklem četrtletju izboljšale, hkrati je kar nekaj anket, ki merijo razpoloženje, na visokih ravneh.

 

Manj potrpežljivi opozarjajo na nujnost, da se omenjena pričakovanja tudi uresničijo. To se pravzaprav nekako že dogaja: to kažejo rastoče cene nafte in drugih surovin ter posledična rast cen industrijskih izdelkov, dvig poslovnih zalog ob hkratnem padcu deleža zalog v prodaji in, ne nazadnje, že omenjene zahtevane donosnosti, katerih rasti ne podpirajo zgolj inflacijska pričakovanja, temveč tudi realne obrestne mere.

 

Gospodarski temelji se torej krepijo in napovedi za letos kažejo, da bodo večje ekonomije dosegle najvišjo rast BDP v zadnjih desetletjih. V napovedih je vključeno uspešno spopadanje s pandemijo, ki ga vrste pred cepilnimi centri podpirajo ponekod bolj (ZDA), ponekod manj (Evropa).

Povečanje zahtevanih donosnosti državnih obveznic je nekoliko načelo privlačnost in zaupanje v delnice v drugem četrtletju, čeprav jih ocenjujemo za najboljšo alternativo. So pa opisani dogodki zmanjšali našo naklonjenost obvezniškim naložbam, kjer je zelo vprašljiv pozitiven predznak donosnosti do konca leta. Za dolgoročne vlagatelje, ki zdaj vstopajo na obvezniški trg, so višje donosnosti do dospetja sicer dobrodošle, kratkoročno pa vidimo še pritiske, povezane z rastočimi zahtevanimi donosnostmi. Pri obveznicah torej velja previdnost s trajanjem, bolj smiselno je po našem mnenju tokrat staviti na kreditno tveganje in posegati po obveznicah nižje bonitete.

 

Obetavne so ZDA in trgi v razvoju

 

Med regijami največ potenciala vidimo v ZDA in na trgih v razvoju. Američani so se odločno lotili sanacije in spodbude gospodarskega okrevanja in so zdaj relativno uspešni pri cepljenju svojega prebivalstva. Pri trgih v razvoju smo nekoliko »selektivnejši«. Več obeta Azija, katere notranji trg pomaga pri okrevanju. Generalne sektorske alokacije za prihajajoče obdobje ne spreminjamo, ostajamo manj naklonjeni tako imenovanim defenzivnim panogam, več priložnosti pa vidimo v sektorjih informacijske tehnologije, potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev.

 

Ponovitve prvega četrtletja ne pričakujemo, vseeno pa priporočamo vztrajanje na kapitalskih trgih, pri čemer bo potrebna tudi potrpežljivost, da se opazneje izboljšajo razmere, v katere nas je pripeljala pandemija.

 

Mag. Gorazd Belavič, Triglav Skladi

Komentar