Manj veselja, več skrbi

23.8.2021 ob 17:40

Delnice majhnih delniških družb so delovale slabše kot delnice velikih. Sektorsko gledano so znotraj indeksa S&P 500 najslabše delovale delnice energetskih podjetij, dobro pa so delovale delnice iz zdravstvenega sektorja. Na padec cen delnic so vplivale razmere na Kitajskem, kjer regulatorji pritiskajo na različne segmente trga. Regulator trga v ZDA je zaradi teh pritiskov izdal opozorilo pred kupovanjem delnic kitajskih podjetij. Svoje je k padcu prispevala tudi centralna banka v ZDA. Iz njihovega zapisnika namreč izhaja, da bi zaradi izboljšanja razmer na trgu dela in inflacijskih pritiskov lahko prišlo do odtegnitve nekaterih stimulativnih ukrepov že do konca leta 2021. Konec tedna pa je eden od regionalnih predstavnikov centralne banke napovedal, da bi, v primeru, da bi nova delta različica koronavirusa gospodarstvo močno prizadela, lahko ti ukrepi ostali nespremenjeni. Makroekonomski podatki kažejo mešano sliko. Tako je prodaja na drobno v mesecu juliju padla bolj od pričakovanj analitikov, a popravljeni podatki iz preteklih obdobij kažejo, da je v mescu juniju ta prodaja bila še boljša kot pa je kazalo pred tem. Podobne podatke smo lahko spremljali tudi na nepremičninskem trgu. Opaziti je bilo tudi poslabšanje razpoloženja podjetij, ki se ukvarjajo z gradnjo. K temu so pripomogle predvsem rastoče cene surovin in delovne sile. Število tedenskih brezposelnih v ZDA pa je v preteklem tednu padlo na nove najnižje nivoje od začetka pandemije.

 

Delnice na evropskih borzah so v preteklem tednu prav tako izgubile nekaj vrednosti. Podobno kot v ZDA so tudi na evropskih borzah vlagateljem skrbi povzročale predvsem številke v povezavi s širjenjem nove delta različice koronavirusa in situacija v povezavi z dogajanjem na Kitajskem. Inflacija v evro območju je v juliju znašala 2,2 odstotka, medtem ko je v juniju znašala 1,9 odstotka. Tako je inflacija v evro območju presegla 2-odstotno tarčo, ki si jo je z manjšimi spremembami svoje tarče postavila ECB. K tej rasti inflacije je pripomogla predvsem naraščajoča cena energentov. V Veliki Britaniji smo spremljali podobno sliko kot v ZDA, tako je prodaja na drobno beležila padec, dobri podatki pa prihajajo iz trga dela. Norveška centralna banka pa je napovedala, da bodo z dvigi obrestnih mer začeli že v septembru.

 

V Sloveniji v tem tednu pričakujemo izplačilo dividend Luke Koper d.d. Delnice na Ljubljanski borzi so za razliko od večine ostalih borz beležile rast tečajev.

 

Delnice na kitajskih borzah so v preteklem tednu beležile padec tečajev, ki ga analitiki pripisujejo predvsem posegom regulatorjev na tehnološke trge. Sedaj se je pretisk regulatorjev prelil tudi na podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo in prodajo alkoholnih pijač. Državni mediji na Kitajskem so tako poročali, da administracija za regulacijo trgov pripravlja nova pravila za ta sektor. Državni mediji so poročali tudi, da bi tehnološka podjetja na Kitajskem morala več inovirati in sprejemati večjo družbeno odgovornost in promovirati družbene vrednote. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je poudaril tudi, da je potrebno v nadaljevanju ekonomskega razvoja Kitajske stremeti k bolj pravični razdelitvi bogastva na Kitajskem. Makroekonomski podatki kažejo, da se okrevanje kitajskega gospodarstva še naprej upočasnjuje. Na to so vplivale poplave na Kitajskem in širjenje delta različice koronavirusa. Analitiki pričakujejo, da bodo oblasti na Kitajskem spremljale situacijo. Tako bi lahko še naprej spremljali dogajanje in bi ukrepe za pomoč gospodarstvu sprejeli šele po daljšem obdobju slabših makro ekonomskih podatkov.

 

V naslednjem tednu bo večina pozornosti vlagateljev usmerjena v dogajanje na gospodarskem simpoziju v Jackson Hole v ZDA. Tam bodo predstavniki centralne banke v ZDA podrobneje predstavili svoj pogled na gospodarstvo in kako bo to vplivalo na morebitno zategovanje izjemno sproščene monetarne politike. Pričakujemo tudi nekaj objav podjetij, med njimi so John Wood Group, Best Buy, Snowflake, Salesforce, Gap, HP, Dell. Pričakujemo tudi objavo PMI podatkov tako v ZDA in EU kot v Veliki Britaniji. Pričakujemo tudi pomembne podatke iz trga dela in nepremičninskega trga. Objavljeni pa bodo tudi podatki o naročilih trajnih dobrin v ZDA. Zanimivo bo spremljati tudi podatke o nemškem gospodarstvu s poudarkom na vplivu, ki ga ima gospodarstvo na okolje. Objavljeni pa bodo tudi podatki pomembni za ceno nafte.

 

 

IME INDEKSA

TEDENSKI PREMIK

S&P 500

         -0,6%         

Dow Jones

-1,1%

Stoxx 600

-1,5%

Shanghai Composite Index

-2,5%

SBI TOP

 1,2%

Nafta

-9,6%

 

Anže Šarabon
Vodja alternativnih naložb in osebni finančni svetovalec
Komentar