Zakaj investirati v "rastoče" delnice?

22.10.2021 ob 10:20

Za "rastoče" (growth) delnice lahko rečemo, da letos zaostajajo zaradi zvišane inflacije, ki vpliva na zahtevane donose ter kaznuje podjetja z visokimi vrednotenji.

 

Vlagatelji so kratkoročne interese in varnost postavili pred dolgoročni potencial rasti teh delnic. Ko govorimo o rastočih delnicah, gre pogosto za inovativna tehnološka podjetja, katerih poslovanje hitro raste, dobički pa so po navadi v celoti reinvestirani v nadaljnjo rast.

 

Razlikovanje med "vrednostnim" (value) in "rastočim" investiranjem omogoča vlagateljem, da se v obdobju tržnih pretresov (kot je pandemija covida-19) primerno odzovejo. V zadnjih desetletjih je postala praksa vrednostnega investiranja ta, da se kupuje delnice z nizkimi količniki vrednotenja, dobro strategijo ter trajnostnim poslovnim modelom.

 

Priložnosti za rast niso nujno povezane z gospodarsko rastjo, povečano potrošnjo ali širjenjem skupne dostopnosti trga.

 

"Rastoče" delnice so zaradi višjih vrednotenj pogosto občutljivejše na tržna nihanja, zato so primerne za vlagatelje z daljšim časovnim horizontom investiranja. Dokler podjetja generiran denarni tok izkoristijo za nadaljnje vlaganje v raziskave in razvoj, ki v zameno generirajo še večji denarni tok, implicitly dividend pri hitro rastočih podjetjih ni smiselno in je lahko celo škodljivo.

 

Stopnja, po kateri diskontiramo prihodnje denarne tokove, je oportunitetni strošek kapitala. Ker je vir rasti vrednosti podjetja odvisen predvsem od denarnih tokov v daljni prihodnosti, so zato denarni tokovi za rastoče delnice močno diskontirani v vrednotenjih. Prav tako lahko spremembe obrestnih mer precej bolj vplivajo na njihova vrednotenja, kot na podjetja, katerih vrednost izvira predvsem iz časovno bližjih denarnih tokov.

Drži tudi, da če ima delnica nizko vrednotenje, za to verjetno obstaja dober razlog. Zato je uspešen "rastoči" investicijski slog odvisen predvsem od vrhunske presoje v kvalitativnih in neizračunljivih dejavnikih, ter razmisleku o tem, kako se bo poslovanje podjetja razvilo v prihodnosti.

 

Pri tem mora upravljavec rastočega portfelja imeti jasno določene cilje, pogum, odsotnost črednega nagona, sposobnost na področju komunikacije, razgledanost, entuziazem, razumevanje psihologije, občutek za sedanje razmere in odkrivanje novih trendov, prav tako pa zaupanje in navdušenje nad produkti podjetja, v katero vlaga.

 

Zaradi dostopnosti spleta, globalnosti trgov, inovacij ter tehnologije se je podjetjem zelo povečal potencial za zaslužek. Če se zazremo v zadnjih 11 let in pogledamo delniška indeksa MSCI za "vredna" in "rastoča" podjetja, lahko pri MSCI ACWI Growth in MSCI ACWI Value opazimo, da "rastoči" indeks premaguje "vrednega" v kar 55,95 odstotka trgovalnih dni. V opazovanem obdobju je MSCI ACWI Growth dosegel 236,33-odstotno rast, medtem ko je MSCI ACWI Value dosegel 67,24-odstotno rast. Smisel "rastočega" investiranja je ujeti vrednost, ki jo podjetja predstavljajo skozi čas. Torej gre za lovljenje potenciala v prihodnosti in ne investiranje zaradi sedanjega poslovanja podjetja.

 

Matjaž Pogorevc, Triglav Skladi

 

Komentar