Kitajski nepremičninski velikan je v težavah. Kaj sledi?

25.10.2021 ob 14:35

Orjaško nepremičninsko podjetje s skoraj 300 milijard dolarjev obveznostmi ima težave s poplačilom obveznosti iz naslova izdanih obveznic ter obveznosti do dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Zaradi likvidnostne stiske je Evergrande prisiljen z diskontom prodajati nepremičninske objekte in deleže v drugih podjetjih.

Povečana verjetnost finančnega zloma Evergrande je, razumljivo, prestrašila kupce stanovanj, ki jih gradi omenjeno podjetje, poslovne partnerje, s katerimi sodeluje Evergrande, vlagatelje, bankirje in kitajske oblasti.

Težave Evergranda so posledica dveh dejavnikov. Prvi je poslovni model podjetja, vzdržnost katerega je zelo vprašljiva brez velike zadolženosti. Drugi dejavnik so kitajske oblasti, ki so se začele bojevati s prezadolženostjo nepremičninskih podjetij in pregretostjo nepremičninskega trga.

 

Posledice za Kitajsko

 

Težave, s katerimi se srečujejo kitajska nepremičninska podjetja, bodo lahko negativno vplivale na banke in lastnike obveznic ter delnic omenjenih podjetij, kupce nedokončanih stanovanj, ki so že plačali celotno kupnino ali del kupnine, poslovne partnerje nepremičninskih podjetij, ki imajo terjatve do teh podjetij, ter proizvajalce surovin, ki se uporabljajo pri gradnji. Ne moremo pozabiti niti morebitnega negativnega učinka na razpoloženje kitajskih porabnikov, ki jim nepremičnine velikokrat pomenijo ključno premoženje. Njihova zaskrbljenost lahko vpliva tudi na porabo in posledično na gospodarsko rast Kitajske, posledice upočasnitve kitajskega gospodarskega stroja pa bi z manjšim ali večjim zamikom občutila tudi podjetja v drugih državah.

 

Najbolj verjeten scenarij je, da bodo kitajske oblasti preprečile širitev nestabilnosti. Sredstva za to imajo, vendar moramo upoštevati, da je eden od ciljev kitajskih oblasti tudi jasno in glasno sporočilo, da država ne bo pomagala neodgovornim podjetjem. Pričakovati je, da se država ne bo neposredno vmešavala, dokler ne bo ocenila, da je to edina možnost za rešitev razmer.

 

Kako to vpliva na naše upravljanje?

 

Nastale razmere niso vplivale na sestavo portfelja sklada Triglav Azija. Portfelj sklada Triglav Azija ne vključuje nepremičninskih podjetij in surovinskih podjetij, izpostavljenost do kitajskega bančnega sektorja pa je podpovprečna. Ocenjujem, da portfelj nima večjih neposrednih izpostavljenosti do težav nepremičninskega sektorja, vpliv zaradi posrednih izpostavljenosti pa ne bo dolgotrajen.

 

Naložbena strategija sklada Triglav Azija temelji na treh medsebojno povezanih stebrih: aktivno vlaganje, dolgoročno vlaganje in strateško vlaganje v podjetja, ki že zdaj imajo veliko rast in jo lahko v prihodnje vzdržujejo, in podjetja, katerih dinamika rasti se lahko v prihodnjih letih močno poveča.

 

Kitajska nepremičninska podjetja kot tudi podjetja, neposredno izpostavljena do tega sektorja, niso del portfelja, ker ne izpolnjujejo meril iz tretjega od predstavljenih stebrov. Hkrati je zaradi aktivnega in dolgoročnega vlaganja portfelj sklada v manjši meri odvisen od deleža posameznih naložb v kriterijskem indeksu in dogodkov, katerih vpliv ocenjujem kot kratko- oziroma srednjeročen.

 

Kako bi se morali na to pripraviti vlagatelji?

 

Prvi nasvet za pripravo na podobne okoliščine je razumevanje podjetij, katerih delnice kot vlagatelji kupujete. Da je zadolženost kitajskih nepremičninskih podjetij lahko težava, je bilo jasno že prej, nezadovoljstvo z razmerami je izrazila celo kitajska oblast. Hkrati smo že nekaj časa priča aktivnostim Kitajske na področju ohlajanja nepremičninskega trga. Drugi nasvet se nanaša na razpršitev portfelja naložb. Vlagatelji naj razmislijo, ali imajo previsoke koncentracije tako z vidika deleža posameznih podjetij v portfelju kot tudi z vidika tematskih izpostavljenosti. Napovedi za letos kažejo, da bodo večje ekonomije dosegle najvišjo rast BDP v zadnjih desetletjih. 

 

Alexandr Gutirea, Triglav Skladi

 

Komentar