Jeklarski panogi v ZDA v prihodnjih letih dobro kaže

17.11.2021 ob 12:30

Zaradi spodbudnega gospodarskega okolja je smiselno nekaj pozornosti nameniti tudi jeklarski industriji. Trenutno še posebno ameriški jeklarski industriji, saj obstaja kar nekaj močnih dejavnikov, ki nakazujejo (p)oživitev sektorja.

 

Na splošno proizvajalci jekla veliko investirajo v nove zmogljivosti. Nekaj je zagotovo, povpraševanje bo ostalo močno najmanj še prihodnje leto, verjetno še kakšno leto naprej. To daje proizvajalcem optimizem za rast. Glavno gonilo povpraševanja po jeklu v ZDA v prihodnjem letu (tudi dveh ali treh) sta politika predsednika Joeja Bidna in program financiranja infrastrukturnih projektov. Po nekaterih izračunih strokovnjakov vsakih 100 milijard dolarjev investicij v infrastrukturo zahteva pet milijonov ton jekla. Sprejeti infrastrukturni zakon za 1,2 bilijona dolarjev vlaganj bo torej zahteval vsaj 50 milijonov ton jekla, kar je okrog 68 odstotkov celotne proizvodnje v ZDA v letu 2020.

 

Zaradi navedenega bodo pred jeklarskimi podjetji vsaj prihodnji dve ali tri leta precej svetla. Podjetje Nucor, njegovo ime ni pogosto na naslovnicah, je največji proizvajalec jekla v ZDA. Zaradi smernic je podjetje v precej močnem investicijskem ciklusu za povečanje proizvodnih zmogljivosti, prva večja investicija bo zaključena v letošnjem letu, naslednja v prihodnjem in še ena leta 2024.

 

Vse nove investicije bodo podjetju omogočile zadržati status največjega domačega proizvajalca jekla. Poleg tega da je največji proizvajalec jekla, je tudi največji ameriški reciklator, saj je lani recikliral 17,8 milijona ton odpadnih kovin. Podjetje ima tudi okoljske prednosti pred konkurenco. Njihove emisije dosegajo polovico globalnega povprečja na tono. Eden izmed pomembnih ciljev podjetja je podvojiti trenutno prodajo pločevine avtomobilski industriji, in sicer z 1,5 na tri milijone ton letno.

 

Trenutna tržna kapitalizacija podjetja znaša 32 milijard dolarjev, v letošnjem letu pa naj bi ustvarili 36 milijard dolarjev prihodkov, kar je 81 odstotkov več kot lani. Pričakovan dobiček v višini 6,7 milijarde dolarjev je potrditev dobrega poslovanja. Da so pričakovanja visoke rasti do konca leta povsem uresničljiva, potrjujejo tudi pred kratkim objavljeni rezultati devetmesečnega poslovanja, kjer so že ustvarili za 4,5 milijarde dolarjev dobička. Tudi napoved podjetja za četrti kvartal je zelo obetavna, saj jim naročila rastejo, posledično pa tudi pričakujejo rast marž in dobička. Prihodki se ustvarjajo iz treh stebrov, in sicer iz jeklarn, jeklarskih izdelkov in surovin. Največ, 60 odstotkov prihodkov ustvarijo jeklarne, 33 odstotkov prihodkov se generira iz proizvodov jekla ter preostalih sedem odstotkov iz procesa recikliranja surovin.

 

Podjetje je zaradi svojega konservativnega vodenja v zelo dobrem finančnem položaju, saj je zelo disciplinirano pri vodenju financ, predvsem pa zelo striktno pri najemanju posojil. Zaradi cikličnosti panoge je to eden izmed pomembnih dejavnikov, da podjetje uspešno preživlja tudi krize. Dodaten kazalnik stabilnosti in uspešnosti je tudi dejstvo, da je zadnjih 15 let (razen leta 2013) vsako leto ustvarjalo pozitivni prosti denarni tok v skupni višini skoraj 15 milijard dolarjev ter ga z dividendami vračalo delničarjem.

 

Slavko Rogan, Triglav Skladi

Komentar