S poznavanjem svojih financ smo bolj mirni

Mag. Katja Majerle na TV Ljubljana pravi, da ima večina ljudi finančnega svetovalca v bistvu iz dveh razlogov:
 
  • Ker so tako njihove finance bolj sistematično urejene in s tem je možnost donosa večja in
  • ker so tako bolj mirni, saj imajo eno osebo, ki jih na tem področju vodi, usmerja in se nanj lahko obrnejo kadarkoli se znajdejo pred neznanko v finančnem svetu.
     
In mirnost jim zagotavlja predvsem pravilno urejena zaščita. Urejena zaščita pomeni, da individualno preverimo naše potrebe po zaščiti likvidnosti, zaščiti osnovne socialne varnosti naše družine, zaščiti naše delovne sposobnosti in v skladu z ugotovljenimi potrebami najdemo optimalno rešitev.
 
Posamezniki pa pri sklepanju zavarovanj delajo tudi napake. Katere so najpogostejše?
 
 
Komentar