Zakaj vlagati v vzajemne sklade?

 

Vzajemni skladi so oblika naložbe, s katero lahko zasledujemo tako svoje kratkoročne kot tudi dolgoročne cilje. Izbira primernega sklada glede na naložbeni cilj je seveda najpomembnejša odločitev, še prej pa je dobro vedeti, zakaj je vlaganje v vzajemne sklade sploh smisleno.

 

Varnost in transparentnost

Vzajemni skladi ustvarjajo dobiček (s čimer raste vrednost enote premoženja) z vlaganjem v najrazličnejše naložbe. Tako je vaš vložek vedno razpršen, s čimer je učinkovito zmanjšano tveganje za izgubo celotnega vložka. Vrednost točke posameznega sklada lahko preverite vsak dan. Premoženje sklada je ločeno od DZU, kar pomeni, da lahko DZU denar le upravlja, ne more ga pa uporabljati v kakršnekoli druge namene, saj ima vzajemni sklad svoj TRR in banko skrbnico, ki vsako transakcijo preveri in odobri ali pa zavrne.

 

Dostopnost

V vzajemne sklade lahko svoje premoženje vloži vsaka polnoletna in opravilno sposobna fizična oseba ter tudi pravna oseba oziroma podjetje. 

 

Hitro do denarja

Vložena sredstva lahko izplačate v denarju na svoj transakcijski račun. DZU uredi izplačilo najkasneje v petih delovnih dneh od pisnega prejema zahtevka vlagatelja. 

 

Fleksibilnost

Vlagatelj s podpisom pristopne izjave navadno pristopi k vsem podskladom vzajemnega sklada. Tako lahko brez stroškov prenaša svoja sredstva iz enega podsklada na drug. To je še posebej pomembno od drastičnih spremembah na kapitalskih trgih, saj s smotrnim prenašanjem sredstev ne le zaščiti vložek, temveč ga tudi bolje plemeniti. 

 

Donosnost

Vzajemni skladi letno v povprečju dosegajo 5 do 12 % donos. Pri vzajemnih skladih je dobro upoštevati načelo "čas je denar" saj dolgoročne naložbe prinesejo tudi precej višje donose. 

 


Pomembno je, da pred sprejetjem odločitve kam, koliko in za koliko časa vložiti svoj denar, preverite vse svoje možnosti. Pri tem se je vedno priporočljivo posvetovati s strokovnjakom. Z veseljem vam bo pomagala tudi naša ekipa. Če torej razmišljate o vlaganju v vzajemne sklade, rezervirajte sestanek. 

 

mag. Katja Majerle
Partner in osebna finančna svetovalka
Komentar