4 koraki do dobro sestavljenega portfelja

Dobro zastavljena sestava portfelja je ključnega pomena za njegovo uspešnost. Kako pristopiti k sestavi portfelja? V štirih preprostih korakih! 

 

 

 

Določite naložbeni cilj!

Razmislite kaj je vaš namen varčevanja oziroma vlaganja. Za kaj varčujete, koliko denarja potrebujete in kdaj ga potrebujete. Pri tem morate nujno upoštevati nivo tveganja, ki je za vas še sprejemljiv. Tukaj ne pozabite, da daljše kot je obdobje varčevanja, več tveganja si lahko privoščite. In obratno seveda. 

 

Jedro portfelja naj sestavljajo trije temeljni skladi!

Skladno z vašim naložbenim ciljem izberite največ tri sklade, v katere naložite 70% do 80% vseh sredstev. Dobro jedro vašega portfelja predstavljajo skladi, za katere je najbolj verjetno, da bodo dosegali konstantne donose. To so globalni delniški ali globalni obvezniški skladi, ki vlagajo na razvite trge. Ko v portfelj vplačujete sveža sredstva, vplačujte v sklade, ki jih že imate v portfelju, pri tem pa vzdržujte razmerje med njimi. 

 

Začinite portfelj s sektorsko ali geografsko omejenimi skladi

Poleg osnove, ki poskrbi za konstanten donos, vsak uspešno zastavljen portfelj potrebuje tudi naložbe, ki vam bodo prinesle nadpovprečne donose. Vendar previdno! Sektorsko ali geografsko omejeni skladi sicer res prinašajo višje donose, hkrati pa za vaš portfelj predstavljajo tudi višje tveganje! Zato omejite količino sredstev, ki jih boste namenili na primer v sklad, ki vlaga v žlahtne kovine, energijo ali trge v razvoju. 

 

Alternativne naložbe - nikoli več kot 10 % vrednosti celotnega portfelja!

Naložbe, kot so nepremičnina, lastništvo plemenitih kovin, IPO in podobno, so po veliki večini precej manj odvisne od gibanja svetovnih kapitalskih trgov v primerjavi s klasičnimi naložbami, kot so delnice, obveznice in vzajemni skladi. Tako kot ostali tipi naložb imajo tudi alternativne svoje prednosti in slabosti, pri čemer je ključna slabost slabša likivdnost. Zato je smiselno, da za investicije v alternativne naložbe namenjate zgolj tista sredstva, ki jih ne potrebujete na kratki rok. 

 

Portfelj je treba spremljati!

Še tako doboro zastavljen portfelj ne bo obrodil želenih sadov, če gibanja izbranih naložb ne boste spremljali! Ker pa dnevno pregledovanje tečajev ter spremljanje novic, ki vplivajo na obnašanje kapitalskih trgov terja ogromno časa, vam priporočam, da skrb za svoj portfelj prepustite strokovnjakom. Preverite, kako vam lahko pomagamo mi

 

mag. Katja Majerle
Partner in osebna finančna svetovalka