Ali je smiselno pristopiti k več vzajemnim skladom hkrati?

Odgovor je preprosto DA! Zakaj?

 

 

Krovni sklad vam omogoča brezplačne prehode med podskladi

Vse DZU, ki upravljajo krovne sklade, vlagateljem omogočajo, da svoja sredstva prenašajo iz enega podsklada v drugega, brez da bi pri tem nastali dodatni stroški. Dodatna prednost prehodov med podskladi krovnega sklada je, da le-ti niso davčno obravnavani. 


Za prenos sredstev iz enega podsklada v drug podsklad morate seveda pristopiti k obema. Najbolj smiselno je torej, da pri podpisu pristopne izjave pristopite k vsem podskladom krovnega sklada!

 

Pristopiti k več krovnim skladom hkrati?

SEVEDA! Na vpisnem mestu, ki ima podpisne pogodbe z vsemi slovenskimi DZU, lahko opravite pristop k vsem hkrati. Tako prihranite čas in si seveda razširite nabor potencialnih podskladov krovnega sklada, v katere lahko vlagate. Večina slovenskih DZU vsaj enkrat letno tudi pripravi akcije brez vstopnih stroškov. Če ste pristop opravili pred objavo akcije, tako zmanjšate možnost, da jo boste zamudili.

 

Naša tečajnica vam ponuja odličen pregled nad ponudbo slovenskih vzajemnih skladov. Na našem vpisnem mestu lahko pristopite k vsem slovenskim DZU hkrati. Rezervirajte sestanek in si zagotovite prost termin še danes! 

 

Kaj pa "prehodi" iz enega krovnega sklada v drug?

 

Ko iz krovnega sklada ene DZU sredstva izplačamo in jih vplačamo v krovni sklad druge DZU, ne govorimo o prehodu, temveč o izplačilu in novem vplačilu. Tak "manever" je davčno obravnavan in pogosto povezan s stroški. Ni pa vedno nesmiselen - s takim prerazporejanjem sredstev lahko vplivate na davčno sliko portfelja ob koncu leta in celo prihranite. Davčna optimizacija je ena izmed naših specializiranih storitev in je namenjena vsem vlagatejem. Če želite preveriti davčno sliko svojega portfelja, vas vabimo, da se naročite na sestanek. 
 

mag. Katja Majerle
Partner in osebna finančna svetovalka