Kako so vzajemni skladi obdavčeni?

Ko se odločite, da boste sredstva, ki jih imate naložena v točkah vzajemnih skladov, prodali, morate upoštevati tudi davčni vidik te prodaje! 

 

 

Kapitalski dobiček FURS pri prodaji točk vzajemnih skladov izračuna iz razlike med prodajno vrednostjo (ki jo napišete v napoved), zmanjšano za stroške v višini 1 % in nakupno vrednostjo (ki jo napišete v napoved), povečano za stroške v višini 1 %.

 

Davek na kapitalski dobiček se obračuna v višini 20%, pri čemer se po vsakih dopolnjenih 5 letih imetništva kapitala stopnja zniža za 5 odstotnih točk in torej po dopolnjenih letih znaša:

 

• po petih letih imetništva kapitala 15 %


• po desetih letih imetništva kapitala 10 %


• po petnajstih letih imetništva kapitala 5 %


• po dvajsetih letih imetništva kapitala 0%

 

 

Navedena časovna lestvica velja tako za domače kot tuje sklade.

 

 

Ne glede na to, ali ste s prodajo investicijskih kuponov ustvarili dobiček ali ne, ste dolžni oddati davčno napoved do zadnjega dne v februaru tekočega leta za preteklo koledarsko leto pri pristojnem davčnem uradu. V nasprotnem primeru vas (tako kot za vse primere davčne nepokorščine) bo država sankcionirala z denarno kaznijo!