Varčevanje za pokojnino

"Odločil sem se, da bom začel varčevati za pokojnino (star sem 35 let). Mi lahko svetujete, ali je bolj smiselno denar vložiti v pokojninski sklad, pokojninsko družbo, vzajemne sklade, rentno ali življenjsko zavarovanje?"

 

Vse več se nas zaveda, da prihodki v času, ko se bomo upokojili, verjetno ne bodo zadoščali niti za dostojno življenje, kaj šele za ohranjanje našega trenutnega standarda. Ko se odločimo za varčevanje namenjeno pokojnini, se na trgu srečamo s celim kupom nam bolj ali manj poznanih finančnih instrumentov in večina se znajde v veliki dilemi, kaj je za nas najbolj primerno. Izbiramo lahko med različnimi oblikami naložb: naložbena zavarovanja, dodatno pokojninsko zavarovanje, depoziti na bankah, vlaganje v vzajemne sklade, obveznice, delnice in drugo.

 

Pri odločanju kam vložiti svoj denar in kam usmeriti svoje varčevanje, moramo sami ali pa s pomočjo svojega finančnega svetovalca upoštevati kar nekaj elementov:
 
  • leta do upokojitve,
  • želena višina realne dodatne pokojnine,
  • finančne zmožnosti,
  • likvidnostne zahteve,
  • naklonjenost tveganju,
  • davčno sliko posameznika,
  • upravičenost do socialnih transferjev,
  • stabilnost naše zaposlitve in
  • osebne značilnosti

Pri INDIVIDA & Partnerji opažamo, da je zelo pomembno, da še preden se odločimo za varčevanje, uredimo zlato rezervo in zaščito. Torej najprej premislimo, ali imamo na voljo dovolj likvidnih sredstev, da premostimo morebitno izgubo službe, izredni dogodek in podobno. To običajno pomeni denar v rezervi v višini 3 do 6 mesečnih plač. Pri zaščiti pa je pomembno, da smo zavarovani tako, da v primeru izgube delovne sposobnosti ali smrti, vlagatelju in njegovi družini nudi nadomestilo za premostitev nastalih težav.
 
Po urejeni zaščiti pride na vrsto varčevanje za cilje. Tu je gotovo prvi cilj vsakega posameznika pokojnina. Glede na željen številčno opredeljen cilj (želena višina realne dodatne pokojnine) in leta do takrat, se izračuna potreben znesek in način vplačevanja le-tega glede na posameznikove postavke. Načrt je potrebno postaviti dovolj fleksibilno, da lahko postavke po potrebi in s čimmanj stroški tudi spreminjamo (npr. poviša se nam plača, s tem neto pokojninska osnov in verjetno tudi želena pokojnina ali podedujemo sredstva, ki nam omogočajo, da se 5 let prej upokojimo, …).
 
Največ ljudi varčuje v vzajemnih skladih direktno ali pa preko naložbenih zavarovanj. Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in slabosti gledano na zgoraj opredeljene elemente. Pri obeh vrstah pa je pomembno, da spremljamo gibanje teh naložb skozi leta in po potrebi prilagajamo strukturo.
 
Kar nekaj posameznikov pa varčuje tudi (največ znotraj podjetij kolektivno) v pokojninskih shemah 2. stebra. Vplačila v takšno shemo so v določeni meri lahko olajšava pri dohodnini, so pa po drugi strani veliko bolj nefleksibilne od drugih naložb, saj so izstopi iz sheme ali druge možne prekinitve pred iztekom dogovorjene dobe večinoma nemogoče ali pa občutno predrage. So pa po letu 2013 z zakonom omogočili plasiranje teh sredstev tudi v bolj donosne naložbene strukture, ki so bile pred tem letom zaradi instituta obveznega zajamčenega donos, obsojene na nizke donose.
 
Zaščito smo v preteklosti dostikrat urejali paketno z varčevanjem, zdaj pa že kar nekaj let to odsvetujemo, saj se izkaže, da paketni pristop pogosto ne nudi posamezniku prilagojene rešitve in nas običajno tudi več stane. Poleg tega življenje ni ravna premica, ampak se nam potrebe po zaščiti spreminjajo, prav tako naše zaposlitve, finančno stanje itd. in vse to je bistveno težje prilagajati v paketu. Nenazadnje pa paketne rešitve ne omogočajo jasnega vpogleda v to koliko dajemo za zaščito in koliko varčujemo.
 
Kakor koli se že odločite varčevati, je pomembno to, da svoja sredstva razpršite med različne družbe, ki upravljajo z vašimi prihranki in med različne tipe naložb, tako po obliki kot po tipu in geografski ter sektorski razpršitvi naložb. Pri tem svetujemo, da pazite na stroškovni efekt, ki je lahko pri preveliki razpršitvi precej negativen. Vsekakor menimo, da je najboljše, da poiščete strokovno pomoč, saj vam bo dober finančni svetovalec na podlagi izkušenj predlagal za vas v danem trenutku najustreznejšo naložbo. 

 

 

Potrebujete naložbeni nasvet?

 

Naročite se na sestanek 

mag. Katja Majerle
Partner in osebna finančna svetovalka
Komentar