Kakšen tip vlagatelja ste

Naš strokovno zasnovan vprašalnik vas vodi do preprostih odgovorov in še preprostejših rešitev. Preverite kateri tip vlagatelja ste in katera izmed izbranih INDIVIDA Naložbenih kombinacij je za vas najprimernejša!

1. Investirana sredstva imam namen zadržati v izbrani investiciji
2. Ko bom investirana sredstva izplačal, jih imam namen porabiti: 
3. Moje obstoječe znanje o vzajemnih skladih je:  
4. Ko se odločam investirati, je:  
5. Izberite investicije v katerih trenutno imate ali ste imeli naložena svoja sredstva 
6. Predstavljajte si, da borzni trg pade za 25% v zadnjih treh mesecih. Tudi vrednost vaše delnice je padla za 25%. Kaj bi naredili z vašimi vrednostnimi papirji?  
7. Predstavljajte si donose petih izmišljenih investicij. Glede na razpon možnih izidov izberite tistega, ki je najbolj sprejemljiv za vas ali najbolje odraža vašo filozofijo vlaganja.  
Investicijski načrt Povprečni letni
donos
Najboljše
leto
Najslabše
leto
1,50% 3,00% 0%
4,00% 6,00% -2,00%
4,00% 6,00% -2,00%
8,00% 19,00% -20,00%
11,00% 45,00% -36,00%

Za vas priporočamo kratkoročni varni načrt GARANT

Glede na ročnost vaše naložbe in vaš odnos do tveganja je za vas najbolj primerna naložba 100 % gotovina na izbrani banki.
Katero banko in kakšno obliko naložbe izbrati (depozit, varčevalni račun...)?
Rezervirajte sestanek