Infond Trgi v razvoju
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Trgi v razvoju je delniški podsklad, ki sredstva nalaga v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski. 

Zakaj Infond Trgi v razvoju?

  • Z naložbo v Infond Trgi v razvoju sodelujete v delnicah družb štirih držav, ki so jedro držav v razvoju.
  • Močna gospodarstva z velikim številom prebivalstva.
  • V teh državah se krepi srednji družbeni razred in s tem podpira notranjo potrošnjo.
  • V povprečju imajo višjo gospodarsko rast od razvitih držav.
  • Edini slovenski sklad, ki je že dobil 5 Morningstarjevih zvezdic za kakovost upravljanja.
  • Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Tencent Holdings, Alibaba, Tatneft, Cia Vale Do Rio Doce,… 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 88,21%
Odprti investicijski skladi 8,82%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.