Infond Surovine in energija
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Surovine in energija je delniški podsklad, ki investira sredstva pretežno v delnice družb iz sektorja energetike. Izbira med največjimi proizvajalci naftnih derivatov in plina ter alternativnih virov energije. Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor energetike.

Zakaj Infond Surovine in energija?

Rast prebivalstva in naraščajoče svetovno bogastvo povzročata neustavljivo rast porabe energije. Kljub izboljšanju alternativnih virov energije bosta nafta in plin v prihodnjih desetletjih še naprej prevladujoča svetovna energetska vira.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, EOG Resources, Total,… 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 90,97%
Odprti investicijski skladi 7,25%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice    

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.