Infond Global Flex
VEP na dan 17. 05. 2021
Sprememba VEP na dan
17. 05. 2021
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Global Flex je mešani fleksibilni globalni podsklad. Naložbe so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne omejitve.

Zakaj Infond Global Flex?

Infond Global Flex je mešani fleksibilni globalni podsklad. Naložbe so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne omejitve. Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v kateremkoli od navedenih finančnih instrumentov. Fleksibilna naložbena politika upravljavcem omogoča prilagajanje portfelja pričakovani relativni donosnosti posameznih naložbenih razredov in dogajanju na kapitalskih trgih. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Novartis, BNP Paribas, Amazon, Royal Dutch Shell,...

 

25. novembra 2017 so bili Infond WorldMix, mešani podsklad, Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad, in Infond Resource Flexible, mešani podsklad, pripojeni k Infond Global, mešani podsklad. 

Do 15. marca 2018 je sklad posloval z imenom Infond Global, mešani podsklad.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 75,03%
Obveznice 11,05%
Naložbeni depoziti 5,26%
Odprti investicijski skladi 4,61%
Instrumenti denarnega trga 1,68%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.