Infond Money - Euro
VEP na dan 14. 02. 2019
Sprememba VEP na dan
14. 02. 2019
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga, investira sredstva v instrumente denarnega trga in denarne depozite. Tovrstni skladi veljajo za najbolj varne med vsemi oblikami skladov in imajo donosnost, primerljivo depozitom, krajšim od enega leta.

Zakaj Infond Money - Euro?

Sklad investira sredstva pretežno v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu.

Struktura sklada po vrsti naložb

Naložbeni depoziti 75,95%
Instrumenti denarnega trga 16,22%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Pretežno bančni depoziti

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.