Infond ZDA
VEP na dan 26. 05. 2022
Sprememba VEP na dan
26. 05. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond ZDA, delniški podsklad, investira sredstva pretežno v delnice kakovostnih družb z domicilom v Združenih državah Amerike (ZDA).

Zakaj Infond ZDA?

Z naložbo v ta podsklad zajamete skoraj polovico svetovnih kapitalskih trgov. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Amazon, Salesforce.com, JPMorgan Chase, Alphabet,…

 

Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond PanAmerica, delniški podsklad.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 94,05%
Odprti investicijski skladi 3,76%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.