Infond Europe
VEP na dan 17. 05. 2021
Sprememba VEP na dan
17. 05. 2021
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Europe je delniški podsklad, ki investira sredstva v delnice evropskih podjetij z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo. 

Zakaj Infond Europe?

Sredstva se investirajo v evropska podjetja, ki poslujejo globalno - tako je izpostavljenost gospodarskim nihanjem na evropskih tleh manjša. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Nestle, Roche Holding, ING Groep, Danone,…Sklad nima panožne omejitve. Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. 

 

Podsklad je do 15. marca 2018 posloval z imenom Infond €uropa, delniški podsklad.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 92,25%
Odprti investicijski skladi 6,27%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.