Generali Amerika
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Generali Amerika investira v ameriške delniške naložbe, zato je vsaj 80 % sredstev naloženih v delnice in enote delniških investicijskih skladov iz ZDA.

Zakaj Generali Amerika ?

Staviti proti Ameriki se dolgoročno vedno znova pokaže kot napačna stava. Odprta, demokratična država, ki je vedno pripravljena na spremembe, uspe privabljati največje svetovne talente. Ti generirajo ideje, ki spreminjajo svet. Njihova podjetja imajo najhitrejši dostop do kapitala, tako človeškega kot finančnega. V sklad izbiramo podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente in hitro uresničujejo ideje.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 84,9 %
Investicijski skladi 9,5 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.