Generali Jugovzhodna Evropa
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Generali Jugovzhodna Evropa investira v delniške naložbe na Balkanu. Najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnice, vsaj 80 % pa v delnicah naslednjih držav: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Zakaj Generali Jugovzhodna Evropa?

Balkanski trgi spadajo med relativno mlade, t. i. »mejne« trge, a vključevanje držav v enotno unijo s skupno valuto pomeni skupno zakonodajno okolje z usklajeno politiko. To se kaže v odpiranju finančnih trgov, dostopu do kapitala, liberalizaciji trgovine in večji učinkovitosti trga. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 94,3%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.