Generali MM
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Sklad Generali MM investira v depozite ter v državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Višjo donosnost lahko pričakujemo z aktivnim upravljanjem naložb sklada. Sklad je v celoti izpostavljen evru.

Zakaj Generali MM?

Naložba v sklad KD MM je alternativa bančnim depozitom. Sredstva so naložena v depozite najboljših in najvarnejših bank ter v instrumente denarnega trga. V času pretresov na kapitalskih trgih varčevalcu omogoča umik iz bolj tveganih v varno naložbo in ohranitev davčnega ščita. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Instrumenti denarnega trga 81,3 %
Depoziti 17,4 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Pretežno bančni depoziti    

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.