Generali Novi trgi
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Generali Novi trgi investira v delniške naložbe v državah v razvoju. Vsaj 80 % sredstev sklada je naloženih v trge delnic Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Mednje so vključena tudi gospodarstva članic Evropske unije, kot so Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Zakaj Generali Novi trgi?

Sklad išče perspektivne priložnosti v deželah Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Trgi v razvoju ostajajo zaradi ugodnih demografskih kazalnikov, poceni delovne sile in obilja naravnih virov ter hkrati zaradi hitrega gospodarskega razvoja in napredka teh gospodarstev zelo privlačen cilj vlagateljev. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 83,2 %
Investicijski skladi 9,6 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.