Infond Globalni defenzivni
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Globalni defenzivni, mešani defenzivni globalni podsklad, je upravljan s poudarkom na nižji nihajnosti z do največ 35 % delnic. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite...

Zakaj Infond Globalni defenzivni?

Največ 35 % sredstev nalaga v kakovostne delnice globalno, brez panožne omejitve. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite... Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti, dividend in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb. Posredno vlagate v delnice in obveznice prvovrstnih podjetij ter državne obveznice evropskih gospodarstev (Francija, Nizozemska, Finska, Španija).

 

Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond Hrast, mešani podsklad. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 42,87%
Delnice 41,82%
Odprti investicijski skladi 4,21%
Naložbeni depoziti 3,68%
Instrumenti denarnega trga 1,17%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka do srednja nihajnost - Državne, podjetniške obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.