Generali Indija - Kitajska
VEP na dan 18. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
18. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Generali Indija – Kitajska je regijski sklad, ki investira v delnice dveh azijskih velesil, Indije in Kitajske. 80 % sredstev sklada je v delnicah Indije in Kitajske.

Zakaj Generali Indija – Kitajska?

Indija in Kitajska sta v gospodarskem vzponu, v naslednjih letih in desetletjih pa se bo njuna moč še krepila. Državi imata cvetoče gospodarstvo. Prebivalstvo, ki predstavlja kar tretjino svetovne populacije, je deležno dviga življenjskega standarda in potrošnje.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 92,3 %
Drugo 7,6 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.