Generali Vitalnost
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Generali Vitalnost investira v delniške naložbe s področja proizvodnje in storitev za podaljševanje življenjske dobe in izboljšanje kakovosti življenja. Vsaj 80 % delnic je iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin.

Zakaj Generali Vitalnost?

V zahodnem svetu se povpraševanje po zdravstvenih izdelkih in storitvah povečuje, hkrati pa so ta podjetja prisotna tudi na trgih v razvoju. Staranje prebivalstva, višanje kakovosti življenja in potrošnja so svetovni trendi, ki te sektorje podpirajo in skladu prinašajo uspeh.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 84,4 %
Investicijski skladi 9,6 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.