Generali Bond
VEP na dan 18. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
18. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Sklad Generali Bond je evropski obvezniški sklad, katerega portfelj sestavljajo državne in podjetniške obveznice, obvezniški skladi, instrumenti denarnega trga in depoziti.

Zakaj Generali Bond?

Izberite obvezniški sklad, ki omogoča stabilno varčevanje. Prava izbira za vse, ki želite varčevati varno, a bolj donosno, kot vam omogoča na primer varčevanje v banki (bančni depozit). Priporočamo tudi kot dopolnitev razpršenega portfelja, saj ne vlaga v nihajoče delniške trge.

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 95,9 %
Investicijski skladi 0,6 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka do srednja nihajnost - Državne, podjetniške obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.