NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

Podsklad je namenjen predvsem kot dopolnitev tistim vlagateljem, ki zmorejo prenašati visoko tveganje in varčujejo za manj nujne varčevalne cilje. Glavna prednost naložb na področju zahodnega Balkana je nizka povezanost z drugimi kapitalskimi trgi, dodatno pa se utemeljeno pričakuje, da se bo tveganost naložb v regijo s približevanjem Evropski uniji in NATO-u zniževala. Podsklad v manjši meri vključuje tudi likvidnejše in varnejše naložbe v članice Evropske unije in Turčijo.

Zakaj NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški?

Cilj sklada je doseganje nadpovprečne pričakovane donosnosti ob visoki ravni prevzetega naložbenega tveganja ter iskanje naložbenih priložnosti z naložbami v delnice izdajateljev s sedežem v državah Zahodnega Balkana.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 95,30%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.