NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Pomembno! K NLB Skladom lahko pristopite samo v poslovalnicah banke NLB d.d.

 

Naložbena politika sklada

V podskladu NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški so zbrane perspektivne visokotehnološke panoge, v katere je danes usmerjen največji del raziskav in razvoja v svetu, za katere se utemeljeno pričakuje, da bo dolgoročno uspešen tudi za delničarje. Čeprav je visoka tehnologija (zlasti vse, kar je povezano z informatiko in telekomunikacijami) na svetovnih borzah po odličnih devetdesetih letih na prelomu desetletja doživela močan padec, je dinamika razvoja visokotehnološkega področja v svetu še naprej zelo visoka.

Zakaj NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški?

Osnovni naložbeni cilj namenskega podsklada NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti z dokaj visoko stopnjo globalne razpršitve naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 97,30%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.