Infond Balkan
VEP na dan 17. 05. 2021
Sprememba VEP na dan
17. 05. 2021
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Balkan investira sredstva v delnice družb iz področja Jugovzhodne Evrope.

Zakaj Infond Balkan?

Vsaj 85 % vseh sredstev podsklada je naloženih v delniških naložbah.
Vsaj 80 % vseh sredstev je v delnicah družb z domicilom v Jugovzhodni Evropi, ki sega od Turčije prek Grčije, držav Balkana do Slovenije. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Atlantis Grupa, Aerodrom Nikola Tesla, Valamar Hotels & Resort, Krka…

 

Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond EmergingStox, delniški podsklad, z regijsko omejitvijo na države v razvoju. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za regijsko omejene delniške sklade. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 77,82%
Odprti investicijski skladi 14,26%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.