Infond Smart Quality
VEP na dan 17. 05. 2021
Sprememba VEP na dan
17. 05. 2021
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve.

Zakaj Infond Smart Quality?

Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve, ki naložbe sistematično izbira po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj. Gre za koncept kvalitetnih podjetij, ki so ugodno vrednotena, in katerih predpostavka je, da bodo na dolgi rok ustvarjala višjo vrednost, ki se bo zrcalila v rasti cene delnice in s tem v nadpovprečnih donosih za investitorje. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Subaru, Costco Wholesale, Garmin, Roche Holding, Nordstrom,...

 

Do 15. marca 2018 je sklad posloval kot Infond PBGS, mešani fleksibilni podsklad. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 98,19%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.