Triglav Obvezniški
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Obvezniški​ je globalni obvezniški podsklad. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje varnosti in likvidnost investiranih sredstev. Naložbe sklada so usmerjene v kakovostne domače in tuje dolžniške vrednostne papirje

Zakaj Triglav Obvezniški?

Vlagatelj pridobi portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic. Zaradi svoje naložbene politike je sklad primeren kot samostojna varnejša naložba ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer vlagatelj doseže dodatno razpršitev portfelja in zniža njegovo nihajnost.

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 95,54%
Depoziti 2,18%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Državne obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi in komercialni zapisi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.