Triglav Renta
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Renta je globalni mešani podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti vloženih sredstev ob zmernem tveganju. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v  delnice uspešnih svetovnih podjetij ter v prvovrstne državne in podjetniške obveznice

Zakaj Triglav Renta?

Sklad uravnoteženo razporeja sredstva med delnice in obveznice. To omogoča nižjo nihajnost sklada. Sklad je z naložbami globalno razpršen s čimer se še dodatno znižujejo tveganja. Delniški del portfelja je razpršen med največja svetovna podjetja, kar skladu daje potencial dolgoročne rasti. Obvezniški del portfelja pa je osredotočen predvsem na evropske državne in podjetniške obveznice, kar skladu daje varnost in znižuje nihajnost.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 47,44%
Obveznice 44,59%
Depoziti 4,66%

 

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja nihajnost - Delnice in obveznice

 

Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.