Triglav High Yield Bond
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.

Zakaj Triglav High Yield Bond?

Visoko donosne obveznice ponujajo višjo donosnost do dospetja kot obveznice visoke bonitete. Tveganje spremembe obrestne mere je manjše kot pri obveznicah visoke bonitete v primeru začetka zviševanja ključnih obrestnih mer. Vključitev visoko donosnih obveznic zaradi učinka razpršitve doprinese k boljši učinkovitosti portfelja vlagatelja.

Struktura sklada po vrsti naložb

Obveznice 92,94%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka do srednja nihajnost - Državne, podjetniške obveznice

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.