Triglav Steber Global
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Steber Global je svetovni delniški podsklad.  Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so usmerjene v delnice najbolj prepoznavnih svetovnih podjetij z izgrajeno strategijo razvoja, potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Sredstva so upravljana aktivno, z zasledovanjem izrazite razpršenosti naložb.

Zakaj Triglav Steber Global?

Sklad vlagateljem prinaša maksimalno globalno razpršenost naložb med različnimi regijami, sektorji in valutami. Naložbe so usmerjene v prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidnain se zanje pričakuje stabilna rast. Stabilno okolje razvitih svetovnih trgov zagotavlja večjo varnost naložbe, pri trgih v razvoju pa smo udeleženi pri višjih pričakovanih stopnjah gospodarske rasti in razvoja.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 93,32 %
Investicijski skladi 3,88 %
Depoziti 1,16 %

 

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.