Triglav Zdravje in farmacija
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Zdravje in farmacija je sektorski delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so sektorsko usmerjene v delnice podjetij iz sektorja zdravstva, ki ga sestavljajo podpanoge farmacija, biotehnologija in sorodne znanosti, zdravstvena oprema in storitve, prodaja zdravil, upravljanje zdravstvenih ustanov ter raziskave in razvoj na področju farmacije oziroma medicine, diagnostike in biokemije. Ciljne naložbe sklada so delnice največjih podjetij, kot so Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis, Novo Nordisk, Merck, itd.

Zakaj Triglav Zdravje in farmacija?

Sklad vlagateljem omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki izkorišča globalni trend naraščanja, staranja in podaljševanja življenjske dobe prebivalstva in obeta visok potencial za rast.

Ljudje zdravju in dobremu počutju dajemo vedno večji pomen, kar dodatno vpliva na povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah in izdatkih za zdravstvo.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 94,68 %
Investicijski skladi 2,37 %

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.