Triglav EM Potrošne dobrine
VEP na dan 28. 05. 2020
Sprememba VEP na dan
28. 05. 2020
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav EM Potrošne dobrine je regionalni sektorski delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v sektor osnovnih in trajnih potrošnih dobrin. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike in Vzhodne Evrope.

Zakaj Triglav  EM Potrošne dobrine?

Sklad vlagateljem omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki glede na trende obeta visok potencial za rast. Krepitev kupne moči in števila »novih potrošnikov«, oz. srednjega sloja v rastočih državah predstavlja velik potencial rasti tudi v prihodnje.Rastoči trgi bodo v prihodnjih letih in desetletjih ostali gonilna sila svetovne gospodarske rasti. Z dvigom življenjskega standarda tamkajšnjega prebivalstva lahko največje prihodke dosegajo prav podjetja iz panoge potrošnje. 

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 94,96%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.