Triglav Hitro rastoča podjetja
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. 

Zakaj Triglav Hitro rastoča podjetja?

Mala podjetja predstavljajo vzvod za hitrejšo gospodarsko rast in doseganje konkurenčnih prednosti posameznih držav ter v zadnjih 10 letih predstavljajo najhitreje rastoči naložbeni razred. Naložbe so usmerjene v manjša podjetja, kar omogoča edinstveno izpostavljenost številnim mladim panogam, ki jih v večjih podjetjih ne najdemo.

Struktura sklada po vrsti naložb

 
Delnice                             najmanj 85%                   
Investicijski skladi največ 10%

 

Sintetični kazalnik tveganja

6  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.