Triglav Money Market EUR
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Osnovni cilj sklada je doseganje enakomerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga in bančne depozite v evro valuti.

Zakaj Triglav Money Market EUR?

Sklad zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled. Predstavlja alternativo bančnim depozitom, saj lahko s pomočjo prehodov med skladi svoja sredstva hitro upravljate. Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju z poudarkom na zaščiti glavnice. Zaradi svoje naložbene politike je sklad primeren za tiste vlagatelje, ki si želijo popoln nadzor nad svojimi naložbami in ne želijo sprejemati naložbenih tveganj.

Struktura sklada po vrsti naložb

Depoziti 61,48%
Instrumenti denarnega trga 38,28%

Sintetični kazalnik tveganja

  Nizka nihajnost - Pretežno bančni depoziti

 

Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.