Triglav Nepremičnine
VEP na dan 02. 04. 2020
Sprememba VEP na dan
02. 04. 2020
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Nepremičnine je sektorski delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so sektorsko usmerjene v nepremičninske sklade in delnice podjetij, ki upravljajo z nepremičninami ter enote delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne delnice.

Zakaj Triglav Nepremičnine?

Sklad vlagateljem omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki glede na globalne trende obeta visok potencial za rast. Naložbena strategija nudi razpršeno udeležbo na globalnem trgu nepremičnin večih vrst, iz različnih regij in sektorjev tudi z manjšimi vložki. Nepremičnine predstavljajo največji globalni naložbeni razred, ki je nizko koreliran z ostalimi naložbenimi razredi in zato ponuja pozitivne učinke razpršitve za vlagateljevo premoženje. Podjetja iz tega sektorja ponujajo nadpovprečne dividende.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 91,33%
Investicijski skladi 2,30%

Sintetični kazalnik tveganja

  Srednja do visoka nihajnost - Delnice in obveznice

 

Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.