Triglav Naravni viri
VEP na dan 02. 07. 2020
Sprememba VEP na dan
02. 07. 2020
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Triglav Naravni viri je sektorski delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so sektorsko usmerjene v delnice podjetij iz sektorja energetika, to so podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, proizvodnjo in distribucijo različnih energentov (predvsem nafte in zemeljskega plina) ali proizvajajo opremo za pridobivanje, predelavo in distribucijo energentov ter v delnice podjetij iz sektorja surovine in materiali, ki ga sestavljajo panoge kovine in rudarstvo, kemikalije, gradbeni materiali, embalaža ter papir in gozdni proizvodi. Polovica podjetij iz omenjenih sektorjev izhaja iz Severne Amerike, ostala podjetja pa iz Evrope, Azije, Avstralije in Južne Amerike, s čimer je razpršena tudi valutna sestava naložb.

Zakaj Triglav Naravni viri?

Povpraševanje po naravnih virih se stalno povečuje, kar dokazuje izjemno pomembnost naravnih virov za gospodarsko rast in razvoj. Svetovne zaloge naravnih virov so omejene, substituti pa so dragi ali jih sploh ni, kar posledično generira rast cen naravnih virov.

Struktura sklada po vrsti naložb

Delnice 84,76%
Investicijski skladi 4,48%

Sintetični kazalnik tveganja

  Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.