Triglav Tehnologija
VEP na dan 19. 01. 2022
Sprememba VEP na dan
19. 01. 2022
1 leto
3 leta
5 letna
Kategorija tveganja in donosnost
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos
Prikaz od:
do:
Tip prikaza: Placeholder

Naložbena politika sklada

Sklad Triglav Tehnologija glede na vrsto naložb uvrščamo med delniške sklade sektorja informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.

 

Zakaj Triglav Tehnologija?

Sektor informacijske tehnologije je bil z naskokom najdonosnejši sektor v zadnjem desetletju. Nalaga tudi v sorodne panoge, katerih poslovanje temelji na uporabi informacijske tehnologije, kot na primer: videoigre, socialni mediji, internet, internetna prodaja ipd. Celoten razvoj in prihodnost vseh panog temelji na informacijski tehnologiji – brez te se tudi druge panoge ne morejo razvijati.


Sintetični kazalnik tveganja

Visoka nihajnost - Delnice

 

Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a

Za prikaz donosov v več letih kliknite na puščice na začetku oziroma na koncu traku.

Vrednost enote premoženja (VEP) skladov se spreminja. Pretekla donosnost skladov ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v sklade je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.